Sveriges Samhällsklimat

Demokratin är fast förankrad här i landet. Vi respekterar de grundläggande fri- och rättigheterna. Grumliga rasteorier har aldrig funnit fotfäste. Vi betraktar oss gärna som fördomsfria och toleranta.

Men så enkelt är det ändå inte. Fördomen behöver inte förankras i någon vederstygglig teori. Den har ett mycket enklare ursprung. Fördomen har alltid sin rot i vardagslivet.

Detta är ett utdrag ur Olof Palmes Radiotal om invandrare och jag tycker att den träffar mitt i prick. Tyvärr verkar inte mycket av det Palme talade om ha sjunkit in efter 50 långa år.

Svenskar älskar att prata om hur fantastiskt jämlika de är och om hur allas lika värde värnas i Sveriges demokratiska barm, men de senaste årens händelser visar på annat.

Vi har haft pippi-skandalen, den osmakliga figuren lilla hjärtat och inröstning av SD i riksdagen för att nämna ett antal.

Visst, Sverige toppar de flesta internationella jämlikhets- och demokratilistor men hur förklarar vi då de senaste årens rasistiska händelser. Varför reflekteras inte Sveriges vackert utformade konstitution i dagens samhälle?

Man måste erkänna att Sverige har problem som måste lösas och sluta göra rasismfrågan till en icke-fråga. Dagens metod att trivialisera allt som rasifierade personer utsätts för är fullkomligt skamligt men inte så förvånande tyvärr. Det är upp till oss alla att ta till kampen mot varje orättvisa vi möter i vardagen.

Nästa gång en tiggare kommer fram till dig och du inte har en slant att ge bort, kolla åtminstone personen i ögonen när du gestikulerar att fickorna är tomma. Visa medmänsklighet.

Olof Palme menade i sitt tal att kvaliteten på ett lands demokrati sätts på prov varje dag. Det är hur vi beter oss mot varandra i våra skolor, på våra arbetsplatser och andra offentliga miljöer som man ser om ett land på riktigt är demokratisk. All ära till att Sverige har skrivit in människors lika värde i grundlagen, men vad är det värt om vi inte ens kan bemöta varandra med respekt i vardagen.

Sverige visa att vi kan göra bättre.

TinaSarafina

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s