SvartDimension

SvartDimension är en panafrikansk plattform med afrosvenska ungdomar som målgrupp. Här lyfter vi saker som berör oss, för att öka vår kunskap om våra rötter och vår historia samt stärka vår värdighet, stolthet och gemenskap.

Vi som skriver är svarta svenska ungdomar som valt att tala för oss själva. Vi ingår i projektet Afrosvenska Akademin som ger tillgång till utbildning i allt från kreativt skrivande och normkritiskt tänkande till ledarskap och självförsvar. Projektet Afrosvenska Akademin bedrivs av Afrosvenskarna i Stockholm med stöd från Allmänna Arvsfonden. Våra erfarenheter vill vi förmedla utåt genom bloggen där vi förutom diskussion och personliga texter också ska dokumentera och skriva om kurserna och vad vi gör. Dessutom har vi öppna event såsom Cafe Pan-Africa Youth.

Så oavsett var i Afrika du har dina rötter och var i världen du kommer ifrån, som svensk svart ungdom var stolt över ditt ursprung och tro på dig själv. Tune in, läs och känn dig som hemma!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s